Konstruktion

 

Maskinkonstruktion

Konstruktion, tillverkning och montering under ett och samma tak ger kortare ledtider och kostnadsbesparingar. Låt oss bli en komplett maskinleverantör eller anlita oss för enskilda uppdrag:
• Maskinkonstruktion
• Idéutveckling
• Framtagning av prototyper och specialmaskiner
• Framtagning av seriemaskiner
• CE-märkning
• Industriell design

inventor

Här finns en komplett mekanisk verkstad och många års erfarenhet i huset. Använd oss gärna som bollplank och partner i utvecklingsarbetet. Våra kluriga konstruktörer tar fram CAD-underlag i två eller tre dimensioner. MaskinTeknik är den fjärde dimensionen.