Reservdelsakuten

 

En vital maskindel i din produktion har gått sönder. Originaldelen finns långt borta och du vill snabbt få igång maskineriet igen.

Vi har materialen, svarven, fräsen, svetsen och sexton man beredda. Genom egna mätningar gör vi en ny eller reparerad del utan originalritningar.

Några exempel på utförda arbeten: