Verksamhet

 

Allt kan inte serietillverkas och därför tillgodoser vi industrin med legotillverkning i enstyck och korta serier. Med en komplett verkstad med fräsning, svarvning, svetsning, plåtarbeten och montering kan vi tillverka en unik detalj eller maskin.På länkarna till vänster beskrives våra inriktningar med några bilder som exempel på utförda arbeten.

 

 

 

Så hjulen aldrig stannar!