Detta har vi gjort

 

”Case stories”

Istället för att bara visa upp våra kunders logotyper vill vi gärna berätta lite mer ingående om några av våra uppdrag. Vi kommer löpande att lägga upp fler, men de två första beskrivningarna kommer nu här.

Logotypfräs

Problem / utmaning: För att få fram aluminiumglansen mot den rödlackerade kåpan var Klippo tvungna att slipa ner de i gjutgodset förhöjda bokstäverna. Detta arbete utfördes delvis manuellt och var ett tungt, bullrigt och dammigt arbetsmoment som behövde byggas bort. Samtidigt behövde också kapaciteten höjas.

Lösning: En halvautomatisk specialfräsmaskin som placeras i direkt anslutning till lackeringslinjen med fixturer och program anpassade för olika modeller.

Med noggrann avståndsmätning och skärande verktyg fräses förhöjningarna på gjutgodset av med en jämn och hög kvalitet. 
Detta medförde inte bara förhöjd kapacitet och en ergonomisk förbättring med minskat buller och damm utan även högre och jämnare kvalitet på företagets välkända logotyp.

Produktionschefen uttryckte sig så här efter tusentals bearbetade produkter:

– ”Om vi behöver utöka kapaciteten med ytterligare en maskin, så ska den vara exakt lika den första”.

 

Projektorkapslingar

Problem / utmaning: Avancerade och dyrbara projektorer till Citytunneln i Malmö måste byggas in och skyddas för att klara en tuff miljö med värme, vibrationer och fint damm.

44 projektorer ska projicera lika många bilder på 7 meters avstånd med höga toleranskrav på höjd och inbördes delning. Förutom varierande takhöjd finns befintliga och planerade luftkanaler i vägen mellan tak och flera av projektorpositionerna.

Lösning: För att säkerställa att projektorkapslingarna skulle få tillräckligt bra funktion gjordes en prototypkapsling som sedan testades på plats i tunneln. På prototypen identifierades eventuella svagheter för att optimera en fullgod funktion i alla 44 kapslingar. Efter prototypen kunde samtliga 44 enheter tillverkas och monteras utan några efterjusteringar. Helt asymmetriska specialanpassade fackverkskonstruktioner fick i vissa fall göras för att kringgå hinder i taket.

Ett komplext projekt innefattande konstruktion och tillverkning av finmekaniska justeringsanordningar, kompakta plåtkapslingar och specialutformade fackverksstolpar. Allt monterat på plats hängande från taket i slutfasen av ett stort tunnelprojekt med rigorösa miljö- och säkerhetskrav.

Peter Larsson, konstruktionsansvarig och projektledare:
”- Fantastiskt att slutjusteringar som gjordes i prototypen i ett enda steg gav 44 st helt felfria kapslingar.”