Kvalitet och Miljö

 

Kvalitetspolicy

Företagsnamnet MaskinTeknik i Malmö AB skall framstå som ett uttryck för god kvalitet och där ett honnörsord skall vara hög servicenivå. Med kvalitet avses både produkter och tjänster.

Kvalitetspolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare.

Vår strävan är att alltid uppfylla kundens krav på felfria produkter och leverera varan i rätt tid till rätt kvalitet.

Att utföra arbetet helt enligt kundens beställning. Avvikelser innebär dålig kvalitet eller dålig lönsamhet.

Nöjda kunder är återkommande kunder.

 

Miljöpolicy

I vår verksamhet strävar vi efter att:

Ständigt förbättra befintliga processer för att minimera miljöpåverkan.

Noggrant följa verkstadsindustrins utveckling mot kretsloppssamhälle och hushållning av naturresurser.

Uppfylla miljökraven i lagar och förordningar.

Minimera vår förbrukning av kemiska produkter, papper, vatten och energi.

Minimera mängden avfall och hålla en hög återvinningsgrad av våra restprodukter.

I möjligaste mån påverka våra leverantörer och kunder till miljöanpassade produkter.

Miljöpolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare.