Historia

 

1961 startade Arne Moberg företaget Mobergs Mekaniska AB med verksamhet på Bankgatan i centrala Lund. Företaget expanderade med filialer i både Malmö och Tollarp.

1976 grundades en ny verksamhet med försäljning och montage av silo och maskiner för agroindustrin i dotterbolaget Mobergs Silo AB. Företaget såldes tio år senare.

1977 förvärvades den nuvarande fastigheten på Krusegatan i Malmö dit hela verksamheten flyttade.

1989 övertog Fredrik Moberg ett agenturföretag, med inriktning på kvalitetskontroll och produktionsövervakning, som senare ändrade namn till Mobergs Processkontroll AB.

1992 förvärvades verksamheten med det patenterade sophanteringssystemet Roco, som Mobergs sedan flera år tidigare tillverkat och utvecklat på legobasis.

1999 övertog Fredrik Moberg hela verksamheten.

2009 färdigställdes första halkbanan med den egenutvecklade produkten Popstacle.

2010 inleddes samarbete med MariMatic i samband med att affärsområdet Roco förvärvades finska koncernen MariCap.

2012 grundades det nya affärsområdet Mobergs Trafikinnovation.

2013 förvärvade två medarbetare, Håkan Mårtensson och Peter Larsson Mobergs Mekaniska genom det nybildade Mobergs Mekaniska Verkstad. Köpet omfattade konstruktionsverksamheten och verkstaden med dess rörelse och tillgångar och verksamheten bedrivs fortsatt i samma lokaler med oförändrad personalstyrka.

2015 namnändrade Mobergs Mekaniska Verkstad till MaskinTeknik i Malmö AB.