Har du en skruv lös?

 
– vi gör en ny
Allt kan inte serietillverkas och därför tillgodoser vi industrin med legotillverkning i enstyck och korta serier. Med en komplett verkstad med fräsning, svarvning, svetsning, plåtarbeten och montering kan vi tillverka en unik detalj eller maskin. 

tillverkar skruven

– vi spänner den
Med bra underhållsrutiner undviks många skador och reparationer. När vi levererat en anläggning är ett serviceavtal i någon form att rekommendera. Med en snabb och flexibel verkstad har vi möjlighet att reparera maskiner av skiftande slag. 

Spänner skruven

– vi sätter den på plats
När det gäller montering av maskiner är MaskinTeknik din samarbetspartner hela vägen. Från kapning och maskinbearbetning till att sista skruven är spänd. I vår monteringshall kommer eventuell el och pneumatik på plats och den kompletta funktionen kontrolleras.

Sätter skruven på plats

– vi utvecklar din tokiga idé
För att veta om idén är tokig eller ej behöver ofta en prototyp byggas. Vi har en komplett mekanisk verkstad och många års erfarenhet i huset. Använd oss gärna som bollplank i utvecklingsarbetet. Våra kluriga konstruktörer tar fram CAD-underlag i två eller tre dimensioner. MaskinTeknik är den fjärde dimensionen.

Utvecklar din tokiga idé