mar 042013
 

Vi har nu startat utbildningsprojektet ”Smart Verksamhet” som IUC Skåne och Region Skåne står bakom. Det innehåller verktyg för att implementera arbetsmetoden 5S som är en del av och ett steg mot Lean Production.

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota. I svensk tappning brukar de fem essen uttydas:
Sortera – Systematisera – Städa – Standardisera – Se till.

Det finns en alternativ svensk översättning som bättre överensstämmer med den japanska grundbetydelsen, dock inte med S som begynnelsebokstäver;
– Inventering – En aktivitet där all personal som arbetar på arbetsplatsen gemensamt markerar åtgärder i anläggningen. Här brukar man gå längre än att bara sortera ut ej nödvändigt material och också markera annan typ av slöseri på arbetsplatsen.
– Placering – Alla verktyg och hjälpmedel placeras på lämplig plats och märkes upp.
– Initialrengöring – Anläggningen rengörs grundligt. Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier definierar den nya nivån.
– Rutiner – Etableras med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls.
– Disciplin – Revisioner genomförs med en engagerad ledningsorganisation.

 

Skrivet av admin