jun 012010
 
Exportstegen

Exportstegen

I höstas drog Exportrådet och Sustainable Business Hub igång ett program för skånska CleanTech-företag som ville utveckla sin exportstrategi och affärsplan. Programmet, som heter Exportstegen eller Steps to Export, omfattade föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella konsultinsatser. Förutom fem halvdagars seminarium med genomgång av alla stegen i exportaffärsplanen har vi arbetat mycket på egen hand med att utveckla och dokumentera vår egen affärsplan. Till hjälp fick vi gediget stöd från Exportrådets konsult mellan seminarietillfällena. Steps to Export var ett mycket givande affärsutvecklingsprogram som vi har haft stor nytta av i våra kontakter med nya marknader som vill ha rationell och miljövänlig sophantering.

Skrivet av Fredrik Moberg