Nov 282013
 

Håkan Mårtensson och Peter Larsson förvärvar genom nybildade bolaget Mobergs Mekaniska Verkstad AB konstruktionsverksamheten och den mekaniska verkstaden med dess rörelse och tillgångar i det anrika Mobergs Mekaniska AB grundat 1961.
Båda har anställning i bolaget sedan 2007; Håkan som verkstadschef och Peter som konstruktionsansvarig och projektledare.

Övergången sker den 1 december 2013 och verksamheten fortsätter med oförändrad personalstyrka i samma lokaler på Krusegatan 58 i Malmö.

Nuvarande VD Fredrik Moberg ser ägarbytet som ett bra sätt att renodla de olika verksamheterna som bedrivs idag under varumärket Mobergs:
– Detta är ett naturligt steg som ger oss möjlighet att fokusera mer på utveckling av våra respektive affärsområden. Jag kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med Mobergs Trafikinnovation och agenturverksamheten i systerbolaget Mobergs Processkontroll AB. Vi ser det som en bra lösning som ger oss kraft att bättre utvecklas tillsammans med våra kunder.

Medarbetare köper Mobergs Mekaniska

Skrivet av admin