maj 112009
 

Mobergs är ett relativt litet företag, vi är 18 personer idag men var och en har ett stort ansvarsområde och sätter stor vikt vid samarbetsförmågan med kunder & arbetskamrater.  Vi strävar alltid efter att utvecklas, detta gör vi dels genom nya strategiska investeringar, nya affärsområden och personlig kompetensutvecklig. På det sättet utvecklas vårt varumärke och vi levererar produkter och tjänster med hög kvalité.

Det senaste halvåret har vi gjort upp en utvecklingsplan och försökt att ändra och förbättra.

Marknadsföring på webben 

Webben är en väldigt stark marknadsföringskanal, detta har vi utnyttjat till vår fördel;
– 3 stora nya hemsidor
– Online marknadsföringsstrategi med banners, pressreleaser och ett förbättrat samarbete med tidningar/webbtidningar
– Nya typer av marknadsföringskanaler inom social marknadsföring som t ex  BloggenYoutubePusha

Traditionell marknadsföring

– Nya broschyrer, nytt marknadsföringsmaterial som bilder  & filmer!
– Nya mässor, där vi skapade nya kontakter och träffade på gamla bekanta!

Utbildning

Finns det möjlighet och tid så brukar vi gå på kurser & seminarium, på det sättet kan vi utveckla oss i vårt arbetsområde och lära oss nya saker. Denna strategi har vi använt länge, på det sättet ökas kunskapen hos varje medarbetare & vi vässar klorna för framtiden!

Nya investeringar

Senaste investeringen var en ny 4-axlig fleroperationsfräs, underbar maskin som kan göra fler moment i samma uppspänning och därmed minska ställtider och kostnader. Allt verkar vara rabatterat idag, det gäller att investera rätt! 

Vi hoppas helt enkelt på att andra företag ska börja tänka i samma banor, tänka i nya banor och utveckla sig. Visst tar det tid, energi och en budget. Men det löner sig! Har du en nöjd medarbetare med rätt kunskap så kommer han/hon att göra sitt bästa och alltid levererar hög kvalité. Detta kommer att gynna ditt företag i det långa loppet.

Utvecklas vi, våra samarbetspartners och våra konkurrenter så är det bara positivt för hela branschen! En utvecklad bransch dör aldrig ut!

Mobergs Mekaniskas nya webbdesign

 

 

Skrivet av admin