feb 102010
 

Tänkte tipsa om ytterligare möjligheter att få EU-stöd för företag inom Miljö/Cleantech eller energi.

För ett tag sedan skrev Fredrik ett inlägg om PUSS (ProduktUtveckling i Skånska Småföretag) , detta stödet har vi själva haft stor nytta av i något av våra utvecklingsprojekt. Nu finns det ytterliggare två möjliga väggar att gå om du arbetar med Miljöteknik, Cleantech eller Energi.

DemoMiljö – stöd för demonstrationsprojekt

Tillväxtverket

Tillväxtverket

DemoMiljö erbjuder upp till tre miljoner kronor i stöd för demonstration av ny miljöteknik. Det handlar om ett gåvobaserat stöd till moderna miljötekniska lösningar inom hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi. DemoMiljö ger mottagarländerna möjlighet att pröva moderna miljötekniska lösningar och företag möjlighet att få demonstrera sitt kunnande och sina produkter.

Tillväxtverket i samarbete med Swentec har fått i uppdrag av Sida att tillsammans genomföra satsningen. Stödet riktas till samarbetsländer i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst- och Centraleuropa.

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång är 15 mars.

Mer information hittar du på: www.tillvaxtverket.se/demomiljo

Intelligent energi – Europa 2

Energimyndigheten

Energimyndigheten

Kommissionen planerar att utlysa nästa ansökningsomgång för programmet Intelligent energi -Europa 2, inom EU:s program för konkurrenskraft och innovation (CIP), inom kort. I arbetsprogrammet ges riktlinjer kring vilka områden som kommissionen prioriterar för finansiering av projekt, de villkor som gäller för ansökningar, kriterier som används vid utvärdering av projekt och formella krav vid inlämnande av projektförslag.

Ansökningsomgången kommer att vara öppen i ca 3 månader.

I början av mars anordnar Energimyndigheten nationella informationsdagar i Stockholm 4 mars och i Alvesta 2 mars, sista anmälningsdag 18 februari.

Under förmiddagen presenteras CIP och delprogram 1 och 2 i Stockholm och Nordsjö- och Östersjöprogrammen i Alvesta. På eftermiddagen ges särskild information om IEE 2 och 2010 års ansökningsomgång, med exempel från projekt inom programmet.

Mer information hittar du på: www.energimyndigheten.se/iee

Ta vara på alla möjligheter, och kom ihåg var du hörde det först 😉

Skrivet av admin