jun 102009
 

FA2.0Malmö Företagsgrupper har tillsammans med Malmö Stad tagit fram ett utbildningsprojekt ”FöretagsAkademin 2.0” som finansieras av EU genom Europeiska socialfonden.
När vi nu är mitt inne i en lågkonjunktur och många företag har tid att avsätta för kompetensutveckling kommer detta utbildningsbidrag ”just-in-time”. Hos oss har samtliga anställda fått möjligheten att från ett smörgåsbord av utbildningar inom vitt skilda områden kunna välja utbildning efter behov. Till hösten kör utbildningsinsatserna igång som för vår personal handlar om bl.a. CAD, CAM, Ellära, CNC-teknik, ekonomi och affärskunskap. Sedan är vi väl rustade för en ny högkonjunktur.

Skrivet av Fredrik Moberg