feb 022009
 

Alla pratar om lågkonjunktur, inte konstigt att det blir det då.
Även om vi hittills inte haft några större känningar av den, kommer vi säkert att märka förändringar under 2009 som kan förklaras med lågkonjunktur… men det behöver ju inte vara negativa förändringar;
Om industrin inte investerar i nya maskiner och fastigheter behöver ju befintliga underhållas och servas i större utsträckning.

Om man inte satsar på den stora maskinlinjen, blir många mindre investeringar och ombyggnader istället verklighet.

Om personalstyrkan behöver reduceras tvingas man förbättra och utöka den automatiserade delen av tillverkningen.

Om kronan försvagas exporterar vi.

När företagen får tid och anledning att se över sina inköp och val av leverantörer, hittar man nya konkurrenskraftiga lösningar och satsar främst på samarbete med väletablerade och stabila företag.
Om orderingången, ovanstående till trots, skulle minska, får vi ju äntligen tid att ägna oss åt våra egna maskiner och att utbilda oss.

Vi är inte som bankerna, vi tror på framtiden. Om inte förr ses vi då.

Skrivet av Fredrik Moberg