Vår nya hemsida hittar du här: www.mtmalmo.se

 

Maskinteknik i Malmö's nya hemsida www.mtmalmo.se
En allsidig och flexibel mekanisk verkstad för tillverkning i korta serier. Vi har mer än 50 års erfarenhet och har ett tätt och förtroendefullt samarbete med svensk industri.

Från idé till färdig funktion
Här finns leverantören som tar totalansvar för en komplett specialmaskin inklusive konstruktion, tillverkning, montering, drifttagning och CE-märkning.

Legotillverkning
Grundstommen inom vår produktion är maskiner och mekaniska komponenter i enstyck och korta serier. All legotillverkning hos oss präglas av minutiös precision, kontroll och leveranssäkerhet.

Reservdelsakuten
I de fall en viss reservdel ej finns på marknaden, kommer vi in i bilden och snabbt tillverkar reservdelar lika originalet.

”Allt kan inte serietillverkas. För oss är special standard”